ONZE VISIE

Bereikbaarheid is een belangrijke sleutel tot vitale dorpen. Door dorpsgemeenschappen beter
te ontsluiten en bereikbaar te maken voor bewoners en bezoekers worden ze leefbaarder.
Jongeren kunnen een verderop gelegen school en sportclub blijven bezoeken, ouderen zijn in
staat zelfstandig hun boodschappen te blijven doen of hun bankzaken te regelen.
Het streekziekenhuis blijft bereikbaar en mantelzorgers kunnen hun weg blijven vinden naar
vrienden of familie.

Platteland steeds slechter bereikbaar

De vitaliteit van het Nederlandse platteland staat onder druk. We zien wegtrekkende jongeren, vergrijzende ouderen, verdwijnende bakkers, supermarkten, pinautomaten en scholen. En, niet in de laatste plaats, steeds slechter OV: bussen die minder vaak rijden en minder haltes aandoen. Voor ouderen op het platteland is hun beperkte mobiliteit vaak zorg nummer één. Voor jongeren is slechte bereikbaarheid een reden om naar de stad te trekken. Het sociale en economische fundament onder veel dorpsgemeenschappen staat kortom al jaren onder druk. Deze problemen zijn niet uniek voor Nederland, maar spelen zich af in heel Europa. Overal ervaren inwoners van kleine kernen deze verminderde mobiliteit en bereikbaarheid, wat één van de redenen is waarom mensen verhuizen naar meer stedelijke regio’s.

Opkomst participatiesamenleving

Tegelijkertijd zien we de, al dan niet vanuit overheidswege gestimuleerde, participatiesamenleving in opkomst. Met als middelpunt de burger die zelf of samen met anderen zijn eigen boontjes dopt. Die, al dan niet met ondersteuning vanuit de overheid, zelf oplossingen organiseert voor persoonlijke en lokale maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd zien wij dat in de meeste auto’s vaak maar één persoon zit. Liften, carpoolen en autodelen zijn manieren om deze lege plekken beter te benutten. Deze manieren worden steeds bekender, we delen en poolen vaker, meestal voor recreatieve- en vakantiedoeleinden.

Zweedse antwoord: Mobilsamåkning

In 2009 signaleerden de bewoners van Tolg, een dorp met 550 inwoners in de Zweedse gemeente Växjö, hetzelfde probleem. Daar ontstond ook het besef dat men zelf met een oplossing zou moeten komen. Op het moment dat een fervente lifter, een duurzaamheidscoach en een IT-specialist elkaar tegenkwamen, werd het idee geboren voor een nieuw collectief vervoersconcept. In 2010 lanceerden zij “Mobilsamåkning” (letterlijk ‘mobiel samen rijden’) en de reacties waren positief, wat leidde tot aanvragen uit het hele land. De lokale werkgroep werd in 2011 omgevormd tot een bedrijf dat inmiddels in een tiental dorpen in Zweden actief is.

Friesland: eerste Nederlandse gebruikers

De provincie Fryslân zat met eenzelfde vraag: hoe organiseren we laagdrempelig collectief buurtvervoer in dorpskernen om die beter bereikbaar te maken en te houden? Deze vraag vormde de directe aanleiding voor &Morgen en het Zweedse Mobilsamåkning AB om samen het concept naar Nederland te halen. En daarmee is provincie Fryslân de eerste Nederlandse regio waar we Samobiel als vernieuwende meerijdienst voor dorpsbewoners toepassen.

Bekijk het filmpje over de impact die het gebruik van Mobilsamåkning heeft voor de dorpsbewoners van het Zweedse Tolg.