Wij zijn Samobiel

 Dit zijn de mensen achter Samobiel

Victor Wollaert

 

Met Samobiel wil ik als sociaal ondernemer de wereld een klein beetje mooier maken. De combinatie van het bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk en het bouwen aan een gezond bedrijf maakt mij blij.

Mijn rol binnen het team is divers. Bel mij voor een enthousiast verhaal over het concept of het uitvoeren van een implementatie. Daarnaast ben ik ook druk met ‘een auto te bouwen terwijl hij rijdt’: het bouwen aan de organisatie Samobiel.

Voordat ik met Samobiel aan de slag ging was ik partner bij adviesbureau Syndesmo en ondernemer bij JongeHonden. Daarnaast ben ik ook zelfstandig fotograaf, oa. voor NRC en ANP.

victor.wollaert@samobiel.nl
06 15 50 34 67

Mick Walvisch

Mick Walvisch

 

Samobiel is voor mij de ontmoetingsplaats met gelijkgestemden die samen willen delen en geloven dat we beter af zijn in een wereld waar we slim benutten wat onbenut is: middelen, ruimte, menselijke capaciteit en ‘waarde’. Mooi bijkomend effect is dat Samobiel actief de verbinding legt tussen de geografische als demografische knooppunten.

Mijn persoonlijke ambitie is om op het bestaande grid van Samobiel, dat organisch zal uitgroeien tot een co creatief platform van gebruikers, nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De gezamenlijke kernwaarden en kwaliteitscriteria, gevoed door de wensen en verwachtingen van de community, zullen te allen tijde het uitgangspunt zijn.

mick.walvisch@samobiel.nl
06 53 24 32 22

frank_steijn

Frank Steijn

 

Samobiel is wat ik dagelijks ervaar. Opgegroeid en nog altijd woonachtig op het platteland zie ik het openbaar vervoer schraler worden. In dorpen gaan steeds meer stemmen op om het dan maar met elkaar te regelen. Met Samobiel kunnen dorpsgemeenschappen dat nu ook daadwerkelijk gaan doen. Niet zeuren dat het vroeger beter was, maar het heft in eigen hand nemen. Daar houd ik van. Ik ben dan ook trots om een van de initiatiefnemers te zijn van deze nieuwe sociale onderneming.

Mijn ambitie is om straks ook mijn eigen dorp vitaal en bereikbaar te houden. Samen met dorpsgenoten er voor te zorgen dat ouderen mobiel kunnen blijven en dat scholieren net als ik vroeger in de winter niet alleen afhankelijk zijn van de fiets om op school te komen.

frank.steijn@samobiel.nl
06 15 94 38 25

Rob de Vree

 

Voor mij is Samobiel veel meer dan een handvat voor (plattelands) regio’s om haar inwoners mobiel te houden, het verbindt verkeer & vervoer, economie, leefbaarheid en duurzaamheid met elkaar. Samobiel is een goed voorbeeld van sociaal ondernemen – het ‘met en voor elkaar’ principe –,waarbij de techniek slechts een hulpmiddel is om dingen te realiseren. Daarom ben ik als partner graag betrokken bij Samobiel.

Ik kijk er naar uit om straks in tal van (plattelands) regio’s samen met bewoners een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, het bereikbaar houden van de voorzieningen op afstand en het vergroten van de saamhorigheid.

rob.devree@samobiel.nl
06 41 62 49 82

Mick Walvisch

Ilse Bink

 

Samobiel is voor veel dorpsbewoners het antwoord op de vraag hoe zij eenvoudiger vanuit het dorp naar bijvoorbeeld de stad, winkel of afspraak met vrienden kunnen reizen. Ik vind het leuk dat ik met Samobiel de vraag van de bewoners kan beantwoorden. Het mooie van Samobiel is dat het gebruik maakt van bestaande -tot nu toe onzichtbare- kanalen en de inwoners met elkaar weet te verbinden.

Mijn collega’s van Samobiel ondersteun ik bij hun werkzaamheden. Daarnaast werk ik bij &Morgen als adviseur, hier heb ik ook mijn opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie afgerond. In juni 2015 studeerde ik af op het onderwerp stedelijke distributie.

ilse.bink@samobiel.nl
06 18 33 65 54

Cees van Buchem

 

Met Samobiel wil ik een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in dorpen. Samobiel vergemakkelijkt geplande ontmoetingen en bestaande verbindingen. De mooiste uitkomst zou zijn dat Samobiel ook inspireert tot nu nog ongeplande ontmoetingen en tot nieuwe verbindingen. Als dat lukt, is mijn missie met Samobiel geslaagd.

In het Samobiel team bied ik structuur op de achtergrond, neem belemmeringen weg, bewaak/toets ik de ingeslagen koers en spring waar nodig in. Naast Samobiel ben ik ondernemer in mobiliteits- en community-initiatieven en adviseur in aanbestedingen en ventures.

cees.vanbuchem@samobiel.nl 
06 51 54 82 47

Hilda Feenstra

 

Samobiel sluit perfect aan bij mijn opvatting dat lokaal de beste schaal is voor een duurzame samenleving. Het is de schaal waarop je elkaar kent en vertrouwt, en dat is ook de kracht van Samobiel. Als je samen rijdt, deel je zo veel meer dan een rit van A naar B. Je deelt ook kennis, verhalen en ideeën. Het vergroot niet alleen het vervoersnetwerk in een dorp, maar ook het sociale netwerk. What’s not to love?

Ik heb jarenlang gewerkt in de journalistiek en in het communicatievak. Sinds 5 jaar ben ik trainer, adviseur en procesbegeleider op het gebied van duurzaamheid. Dit doe ik als zelfstandige met mijn bedrijf Local Works en voor The Natural Step.

hilda.feenstra@samobiel.nl
06 252 99 700

Wilma Koning

 

Ik kom zelf uit een klein dorp in Drenthe en veel van mijn familie woont daar nog steeds dus ik wéét hoe handig een meerijdienst als Samobiel kan zijn op plekken waar het openbaar vervoer niet toereikend is. Aangezien Drenthe nog steeds een warm plekje in mijn hart heeft, geef ik daar veel presentaties over Samobiel. Ik weet immers hoe de situatie ter plekke is.

Binnen het Samobielteam hou ik mij verder bezig met marketing en communicatie en ondersteun ik onze lokale contactpersonen. Daarnaast werk ik bij &Morgen als adviseur marketing en communicatie.

wilma.koning@samobiel.nl
06 21 50 81 36

Linda Blankenstein

 

Samen mobiel: het sociale aspect vind ik het mooie van Samobiel. Natuurlijk kun je je ook inschrijven bij een landelijke carpooldienst maar dan weet je niet bij wie je in de auto komt. Met Samobiel wel want je rijdt altijd mee met een dorpsgenoot, zo leer je je ‘buren’ (nog) beter kennen. Zelf probeer ik altijd zoveel mogelijk te carpoolen, bijvoorbeeld als de kinderen naar een sportwedstrijd moeten of als we een optreden hebben met ons koor. Gezellig, goedkoper én beter voor het milieu!

Binnen het team hou ik mij bezig met Facebook, Twitter, persberichten, de website, artikelen en alles wat verder maar met tekst te maken heeft. Dat doe ik ook bij &Morgen en als freelance webredacteur, journalist en tekstschrijver.

linda.blankenstein@samobiel.nl 
06 25 15 34 75

Onze partners

enmorgen
fryslan
mobsam